Giờ Thánh Thể - PP Giáo Dục PT/TNTT

Người ta vẫn nói vui: ‘Thiếu Nhi Thánh Thể mà không có Thánh Thể thì chỉ còn là thiếu nhi (thường)’!
Không ai có thể sống được nếu không có của ăn, của uống; Giáo Hội không thể tồn tại nếu không có Bí tích Thánh Thể;
Phong trào sẽ mất phương hướng nếu không có Thánh Thể là lý tưởng (X. Nội quy điều 3). Và một nửa tôn chỉ (tức là linh đạo) của Phong trào cũng chính là ‘kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể’ (nửa kia là ‘sống Lời Chúa’. – X.Nội quy điều 5).
Để ‘kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể’, ngoài việc Rước lễ, chúng ta còn có Ngày Thánh Thể và Giờ Thánh Thể. Hơn nữa, Giờ Thánh Thể cũng chính là một trong năm hình thức giáo dục về phương diện siêu nhiên của Phong trào.
Trong Sa mạc huấn luyện của Phong trào, nếu không có giờ Chầu Thánh Thể, thì đó không còn là Sa mạc huấn luyện nữa. Xưa kia, Thiên Chúa đã nói qua tiên tri Hôsê: ‘Ta sẽ đưa chúng vào Sa mạc. Lòng kề lòng, Ta sẽ nói với chúng’ (Hs 2.16).I.   TỔNG QUÁT
1.  Mục đích của Giờ Chầu Thánh Thể:
Nhằm đưa các SMS đến gặp Chúa Giêsu Thánh Thể để tâm tình với Chúa: nghe Chúa nói và thưa chuyện với Chúa, để khơi lên ngọn lửa tin yêu nơi các SMS. (Đối với các em nhỏ, đây cũng là cơ hội thuận tiện tập cho các em thói quen Rước lễ thiêng liêng).
2.  Chủ đề của Giờ Chầu Thánh Thể:
Giờ Chầu Thánh Thể phải có một chủ đề. Chủ đề có thể theo cử hành mầu nhiệm trong năm Phụng vụ, có thể theo nhu cầu hoặc theo lời mời gọi của Giáo Hội, cũng có thể tùy theo hoàn cảnh riêng (Sa mạc huấn luyện, tuyên hứa, tĩnh tâm, ở Giáo Xứ…)
3.   Thời điểm, thời gian cho Giờ Chầu Thánh Thể:
Thời điểm phù hợp cho Giờ Chầu Thánh Thể thường là vào buổi tối vì lúc này bầu khí thinh lặng và ấm cúng hơn, bớt những ưu tư lo lắng hơn, nên dễ cảm nhận được sự thánh thiêng hơn và dễ lắng lòng gần gũi Chúa hơn.
Về thời gian: khoảng 45 – 60 phút cho các Sa Mạc huấn luyện Huynh Trưởng, và ít dần nếu lứa tuổi các em nhỏ hơn (Với các em Chiên và Ấu ở Giáo Xứ có thể chỉ 15 – 30 phút).
Tuổi càng nhỏ, thời gian thinh lặng càng ít đi…
4.  Không gian của Giờ Chầu Thánh Thể:
Ưu tiên cho nhà thờ, và ưu tiên hơn nữa là ở vị trí gần bàn thờ nhất (cung thánh). Nếu trong Sa Mạc huấn luyện không có nhà thờ thì có Lều Thánh Thể.
Nếu số lượng tham dự ít, hoặc nếu gian cung thánh rộng, có thể quây quần quanh bàn thờ trên cung thánh; nếu số lượng tham dự đông, hoặc nếu gian cung thánh hẹp, có thể quỳ nơi những hàng ghế giữa và trên cùng. Nói chung, cần chọn chỗ nào gần Thánh Thể nhất nhưng phù hợp, dễ dàng cho vị Linh mục chủ sự di chuyển.
5.  Khung cảnh của Giờ Chầu Thánh Thể:
Bàn thờ: đơn sơ nhưng trang nghiêm. Mình Thánh Chúa phải đặt nơi trang trọng nhất trên bàn thờ.
Ánh sáng: dịu nhẹ nơi cộng đoàn, tập trung rực rỡ nơi bàn thờ.
Âm thanh: ấm cúng, nhẹ nhàng, vừa đủ. Tránh gây tiếng động không cần thiết. Đàn hát phải tâm tình, truyền cảm. Đặc biệt nên có những giây phút thinh lặng để thưa chuyện riêng với Chúa.
Người phụ trách: hạn chế di chuyển. Nếu cần thiết nên có thái độ trang nghiêm, kính cẩn.
Bầu khí chung: thông thoáng, thoải mái…

II.  CHUẨN BỊ
Vật dụng thánh: Hào quang, áo choàng, khăn choàng, sách chầu nến, hương, chuông nhỏ… (nhờ Lễ sinh, người dọn bàn thờ…)
Vật dụng khác: Sách hát, bài hát, lời nguyện, tài liệu, đèn, quạt…
Người phụ trách: soạn sẵn toàn bộ chương trình và các lời dẫn, hướng dẫn và phân công trước, (chọn người) đọc truyền cảm.
Cộng đoàn: trang nghiêm thinh lặng theo sự hướng dẫn của các Trưởng. Nên có thời gian nghỉ ngơi thư giãn nếu liền trước đó các em đã chơi các trò chơi vận động.
Ca đoàn: (nếu có) chỉ hỗ trợ cộng đoàn. Cần ăn ý với người phụ trách, biết trước thứ tự các bài hát, lời nguyện…
Linh mục chủ sự: Cũng được biết trước toàn bộ chương trình.

III.THỰC HIỆN
1.  Chương trình chung:
Hướng ý: (người phụ trách) Nói lên chủ đề giờ Chầu, mời gọi cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, ý thức sự hiện diện của Chúa và xin ơn Chúa Thánh Thần giúp ta thưa chuyện với Chúa.
Mở đầu: làm dấu Thánh giá, kinh Chúa Thánh Thần. (Có thể thêm kinh Tin-Cậy-Mến, ăn năn tội để chuẩn bị tâm hồn).
Đặt Mình Thánh Chúa: Linh mục (hoặc Phó tế) chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong, hát thờ lạy Mình Thánh Chúa.
Nội dung Giờ Chầu Thánh Thể.
Thinh lặng.
Phép lành Mình Thánh Chúa: Trước phép lành, có hát ‘Này con là Đá’ – Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng – hát ‘Đây Nhiệm tích’ – lời nguyện về Thánh Thể…
Kết thúc.
2.  Chương trình chi tiết:
Hướng ý: Phần hướng ý có thể đọc chậm rãi, tâm tình, cùng lúc với việc đoàn rước nến Phục Sinh tiến vào nhà thờ.
Mở đầu: Khi tất cả (kể cả vị chủ sự) quỳ, hát Chúa Thánh Thần…
Đặt Mình Thánh Chúa: Khi hát kinh Chúa Thánh Thần xong, vị chủ sự mở cửa Nhà Tạm mang Mình Thánh Chúa ra bàn thờ (hào quang), hát thờ lạy Chúa (có thể hát nhiều câu tiểu khúc).
Nội dung Giờ Chầu Thánh Thể. Có thể bắt đầu với việc vị chủ sự đọc một đoạn Lời Chúa (cộng đoàn đứng). Sau đó ngài cũng có thể chia sẻ gợi ý đôi điều (ngồi), rồi ngài cúi chào bàn thờ và vào trong (đề chuẩn bị giải tội – nếu có). (Chuẩn bị tòa Giải tội!)
Người hướng dẫn dựa theo đoạn Lời Chúa và phần gợi ý của vị chủ sự và nhất là chủ đề của Giờ Chầu hướng ý ngắn gọn, giúp cộng đoàn nhìn lại bản thân. Sau đó thinh lặng… (Từng người xưng tội, nếu có nhu cầu). Lúc này, mỗi người có thể đứng, ngồi, quỳ tùy theo tâm tình, miễn đừng làm ảnh hưởng chung.
Cứ sau mỗi 5 phút riêng tư với Chúa, từng đại diện Đội tiến lên quỳ trước cung thánh đọc các Lời nguyện sám hối, chúc tụng, tạ ơn, xin ơn… sau mỗi lời nguyện đó, cộng đoàn cùng đáp chung một lời nguyện tắt (đã soạn sẵn), hoặc một bài hát phù hợp với ý nguyện đó. Các lời nguyện này có thể lấy từ các Thánh vịnh, đáp ca, hay trong phụng vụ. Cũng có thể soạn như những lời nguyện suy niệm.
Thời gian thinh lặng, ca đoàn có thể đàn (hoặc mở nhạc) rất nhỏ những bài thánh ca dùng trong phụng vụ (không có lời).
Phép lành Mình Thánh Chúa: sau khi đã giải tội xong, hoặc thời gian đã hết, vị Chủ sự lại tiến ra bàn thờ. (Mọi người cùng quỳ) Lúc đó bắt đầu hát ‘Này con là Đá’…
Trong Sa mạc huấn luyện, ngày đầu tiên là Ngày Cầu Nguyện, mà đỉnh cao của Ngày Cầu Nguyện chính là Giờ Chầu Thánh Thể. Trong Giờ Thánh Thể, đỉnh cao chính là giây phút này đây: Phép lành Thánh Thể!
Kết thúc. Khi vị Chủ sự đã cất Mình Thánh Chúa, tất cả cùng đứng lên kết thúc. Nên kết thúc bằng một bài hát vui tươi, nói về niềm vui được gặp Chúa, hoặc niềm vui được sai đi trong sứ vụ, hoặc niềm hân hoan được hiệp nhất với anh em trong Chúa. Cũng có thể hát về Mẹ, Thánh Tâm, các Đẳng… tùy Phụng vụ.

Đời sống đạo đức và tư cách tác phong của người Huynh Trưởng - TNTT


‘Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo!’

Một HT TNTT không những là một GLV, nhưng còn là một người bạn, một người anh, một người chị, một người Thầy… Các em thiếu nhi có nên người và nên thánh hay không, không phải chỉ nhờ vào lời giảng dạy của chúng ta nhưng chủ yếu là nhờ vào đời sống đạo đức (siêu nhiên) của chúng ta và nhờ vào tư cách tác phong (tự nhiên) của chúng ta nữa…1/. ‘Các con hãy tin những điều mình đã học, hãy dạy những điều mình đã tin và hãy sống những điều mình đã dạy’. (Lời vị Giám Mục Chủ Phong ngỏ với các Tân chức Linh Mục, Thánh Lễ Truyền chức).

2/. ‘Mỗi chúng ta vừa là đích điểm vừa là khởi điểm của việc rèn luyện: chúng ta càng tự rèn luyện mình, càng có khả năng huấn luyện người khác’. (ĐGH GP II trong Tông Huấn Kytô Hữu Giáo Dân, số 7).

3/. ‘Học và dạy cũng là củng cố đức tin cho anh chị em mình. Bao lâu còn là phần tử của Giáo Hội Lữ Hành, chúng ta còn là học trò và còn là Thầy dạy Đức Tin bằng chứng từ cuộc sống của chúng ta’. (Thư chung HĐGMVN 2007, số 21).
I- ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG.1-     Sống đạo là gì ? (What)

Sống đạo là thể hiện đức tin của mình bằng đời sống.

Đạo là đường. Trên con đường đó, chúng ta hành trình, chúng ta tiến tới. Chúng ta cần nỗ lực kết hợp với Chúa và thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày một cách tự nguyện hầu trở thành một Kitô hữu hoàn hảo.

2-       Vì sao ta phải sống đạo ? (Why)

Vì đạo không chỉ là một mớ lý thuyết, nhưng là cuộc sống.

Ta phải sống đạo để tìm hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh mình, nhất là cho những người thân yêu của mình.

Sống đạo không phải là sống cho riêng mình. Nhưng sống đạo là sống VÌ,  sống VỚI và sống CHO người khác, nên ta phải giới thiệu Chúa Kytô cho mọi người bằng chính đời sống của ta.

Sau cùng, vì là Huynh Trưởng, tức là người chỉ huy đoàn quân tí hon, nên:

Sống đạo để điều khiển đoàn viên: ‘Không ai có thể cho cái mà mình không có’, ‘Chúng con là ánh sáng thế gian’. (Mt 5.14)

Sống đạo để ta có sức thu hút các em. Nhờ đó, mỗi việc làm, lời nói, cử chỉ của chúng ta đều được các em bắt chước (ICor 11.1) và có thể lôi cuốn các em đến với Chúa.

3- Sống đạo thế nào ? (How)

Trung tâm của đời sống đạo đức của Huynh Trưởng là chính Chúa Kytô, vì Ngài là bạn tâm phúc của ta. Chúng ta sẽ gặp được Ngài nơi Thánh Kinh và Thánh Thể (Thánh Kinh, Thánh Thể còn là nền tảng của PT); Chúng ta còn gặp và nhận ra Chúa nơi anh chị em mình.

+ Huynh Trưởng gặp gỡ Chúa Giêsu qua Thánh Kinh :

Huynh Trưởng cần siêng năng học hỏi Thánh Kinh vì chúng ta đã tự nguyện hiến thân phục vụ cho Chúa, là chứng nhân, là dấu chỉ của Chúa Kytô và là tông đồ của Ngài. Thánh Kinh là nền tảng cho hành động và sứ mệnh tông đồ của người Huynh Trưởng.

Thánh Jêrônimô nói: ‘Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Kytô’.

+ Huynh Trưởng gặp gỡ Chúa Giêsu nơi Thánh Thể :

Thánh Thể chính là nguồn sinh lực, là nguồn sống thiêng liêng, là động lực và là trung tâm mọi hoạt động tông đồ của người Kytô hữu nói chung, và của người Huynh Trưởng nói riêng. Vì thế Huynh Trưởng phải siêng năng:

Tham dự Thánh Lễ – Dự tiệc Thánh Thể – Năng viếng Chúa luôn.

Khi kết hợp với Thánh Thể, đời sống thường ngày của người Huynh Trưởng sẽ được thánh hoá. Hoạt động tông đồ sẽ có hồn hơn (Hồn Tông Đồ) chứ không phải làm như một kỹ năng. Huynh Trưởng sẽ hăng hái chu toàn trách nhiệm.Đạo đức của một người Huynh Trưởng không phải là một loại đạo đức tầm thường – ấu trĩ – giả tạo, nhưng là một đời sống đạo đức được đào luyện, sáng chói những nhân đức:

* Tin – Cậy – Mến (3 nhân đức Đối Thần).

* Khôn ngoan – Công bằng – Can đảm – Tiết độ (4 nhân đức Luân Lý).

* Vâng lời – Trong sạch – Khó nghèo (3 nhân đức Phúc Âm).

* Khiêm nhường – Hiền lành (2 nhân đức Chúa Giêsu).

II- TƯ CÁCH TÁC PHONG CỦA NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG.Tư cách: là nét riêng của mỗi người.

Tác phong: là sự biểu lộ tư cách ra bên ngoài

Mt 28.19 không phải là một lời khuyên, đúng hơn đó là một lệnh truyền, một lời trăn trối của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Vậy Huynh Trưởng chúng ta là những người có trách nhiệm thực thi sứ mạng hướng dẫn và giáo dục các em.
- Trách nhiệm: lập Đoàn thì dễ, nhưng duy trì và phát triển Đoàn mới khó.

- Sứ mạng: Huynh Trưởng không phải là một nghề…

Do đó, tư cách của một Huynh Trưởng sẽ được thể hiện thành những tác phong với những đức tính như: vui vẻ, lịch sự, điềm tĩnh, tế nhị, kiên nhẫn, bao dung, trách nhiệm, cầu tiến, phục thiện, chân thành, kỹ lưỡng…

Tư cách tác phong của một Huynh Trưởng còn được thể hiện bằng:

* Một đời sống gương mẫu (Thời nay người ta cần những chứng nhân hơn là Thầy dạy, nhưng nếu có ai cần đến Thầy dạy là vì người Thầy ấy cũng chính là một chứng nhân – ĐGH Phaolô VI).

* Một tình yêu chân thật (phổ quát, vô vị lợi, trong sáng, dám hy sinh).

* Một ý chí kiên cường (nhẫn nại, điềm tĩnh).

* Cầu Nguyện – Rước Lễ – Hy Sinh – Làm Tông Đồ:

Huynh Trưởng là một đóa hoa,

Sắc là Cầu nguyện, Hương là Hy Sinh.

Làm việc Tông Đồ hết mình,

Mở hồn đón nhận Ân tình trời cao.

Hẳn nhiên chính chiếc khăn quàng trên vai chúng ta cũng làm người khác nhận ra Chúa Kytô hiện diện nơi chúng ta, nhưng dù sao đi nữa thì ‘Áo mặc không làm nên thấy tu’, nên các em thiếu nhi và cả phụ huynh các em nữa vẫn cần và rất cần đến một lời chứng khác hùng hồn hơn nơi chính cuộc sống từng ngày của chúng ta thể hiện qua tư cách - tác phong:

Hướng thượng: để kết hợp với Chúa.

Hướng tha: để tôn trọng, cởi mở.

Hướng thân: để luyện tập và thăng hoá.*Kết: ‘Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao…’

Chương trình thăng tiến

I. CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN LÀ GÌ.

Là chương trình huấn luyện tổng quát (lý thuyết + thực hành) và dài hạn (tiệm tiến), xuyên suốt từ thấp lên cao theo từng lứa tuổi của Đoàn sinh, bằng phương pháp của Phong Trào, đúng tôn chỉ + bản chất của Phong Trào, nhằm thăng tiến từng Đoàn sinh một theo đúng mục đích của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CT THĂNG TIẾN.

Nội dung của chương trình thăng tiến gồm 4 phần chính: Giáo Lý, Nhân bản, PT TNTT và Kỹ năng chuyên môn.

1- Giáo Lý:

PT TNTT được thành lập như là một phương tiện nhằm giáo dục toàn diện cho giới trẻ, trong đó nhấn mạnh giáo dục đức tin. Vì vậy, Giáo Lý phải là trọng tâm của chương trình giáo dục thiếu nhi.

Tại TGP TPHCM, Ban MV Thiếu Nhi đã biên soạn và áp dụng một chương trình Giáo Lý xuyên suốt và khá toàn diện trong gần một thập niên qua:

a)    Giáo Lý Khai Tâm (2 năm): Học về Thiên Chúa tạo dựng; Chúa Giêsu làm người, dạy dỗ và yêu thương ta.

b)    Giáo Lý Rước Lễ (2 năm): Học về Chúa Giêsu, về Bí tích Thánh Thể, chuẩn bị tâm hồn để đón rước Chúa, sống và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ.

c)    Giáo Lý Thêm Sức (2 năm): Học về Dân Thiên Chúa, mối liên hệ giữa Dân cũ và Dân mới, Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo Hội và nơi mỗi người; chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

d)    Giáo Lý Bao Đồng (4 năm): Học thực hành Sống Đạo qua việc tham dự các cử hành Phụng Vụ – Bí Tích, thực hành đời sống Nhân bản, học sâu hơn về Giáo Hội và nhất là phần Lịch sử Cứu độ.

e)    Giáo Lý Vào Đời (2 năm): Sống Luật Chúa (Luân Lý) một cách ý thức và tự nguyện; học hỏi về lịch sử Giáo Hội để hiểu biết và yêu mến Giáo Hội vì ý thức mình là thành phần của Giáo Hội.

2- Nhân Bản:

Chương trình giáo dục Nhân Bản Kytô giáo đúng nghĩa phải căn cứ trên:

-       Quy luật phát triển (tâm sinh lý) tự nhiên của con người,

-       Môi trường sống và hoàn cảnh sống cụ thể,

-       Tương quan giữa con con người với nhau và với môi trường sống để qua đó, nhằm giúp cho các em:

-       Sống và phát triển bản thân một cách tự nhiên nhưng có hướng dẫn,

-       Hài hoà với môi trường và sống tốt các mối tương quan có chọn lựa,

-       Phát triển lành mạnh nhờ thấm nhuần các giá trị của cuộc sống.

Chương trình giáo dục Nhân Bản như thế bao gồm:

a)    Ngành Ấu: Tập sống các mối tương quan: Gia Đình (ông bà, cha mẹ, anh chị em…); Thân Tộc (nguồn cội gia đình, mối quan hệ và sống tinh thần gia tộc…); Học Đường (thầy cô, bạn bè…)  Lễ phép!

b)    Ngành Thiếu: Nội quan (tự nhìn lại, đánh giá, nhận xét và tìm hiểu chính bản thân mình) để từ đó tập sống các mối tương quan Làng Xóm, Cộng Đồng Giáo Xứ  Lịch sự!

c)    Ngành Nghĩa: Tập sống cao thượng, tôn trọng thân xác; học biết về những sinh hoạt và điều hành trong Giáo Xứ; tham gia, cộng tác với các sinh hoạt trong Giáo Xứ…  Tính cộng đồng!

Chương trình giáo dục Nhân Bản thường được dạy bằng các phương pháp thực tiễn, ngoài trời, gần gũi thiên nhiên và luôn kèm theo những trò chơi, bài hát, băng reo… thú vị, phù hợp và cuốn hút.

3- Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể:

a) Ngành Ấu: Không lý thuyết nhiều nên không cần chép bài. Chỉ cần giúp các em thực hành nhuần nhuyễn cách tập họp, cách chào; thuộc bài ‘Thiếu Nhi Tân Hành Ca’ và các bài hát khác của PT; biết đồng phục của PT, nhận ra cấp Đoàn sinh qua khăn, cấp hiệu… bằng thực hành.

b) Ngành Thiếu: Lý thuyết chỉ cần ngắn gọn, súc tích. Tập thói quen cầu nguyện, dâng ngày, siêng đến với Thánh Thể. 10 Luật Sống, Thực hiện Hoa Thiêng, Ý nghĩa cách chào và cách tổ chức Đoàn Thiếu Nhi, hiểu và sống tôn chỉ của Phong Trào; Nghiêm tập…

c) Ngành Nghĩa: Chủ yếu dùng Nội Quy Phong Trào để giải thích những gì các em đã được học và thực hành nhuần nhuyễn ở Ngành Ấu và Thiếu. Ngoài ra cũng giải thích cho các em hiểu và thực hành một cách tương đối Bản Nội Quy của PT.

4- Kỹ năng chuyên môn:

Chuyên môn ở đây được coi như phương tiện giúp các em khéo léo hơn đạt nhiều hiệu quả trong cuộc sống thường nhật, góp phần đào luyện con người trưởng thành.

a)    Ngành Ấu: Giúp các em biết vệ sinh bản thân, điều độ, tập thể dục; Làm việc trong gia đình, giúp đỡ cha mẹ trong khả năng, tổ chức chỗ học riêng; Nhận biết một số dấu hiệu giao thông đơn giản…

b)    Ngành Thiếu: Dấu hiệu giao thông, dấu đường trong trò chơi lớn (hành trình sa mạc), bài ca sinh hoạt; Nút dây, Morse, dựng và trang trí lều trại; Mật thư, trò chơi…

c)    Ngành Nghĩa: Ước đạc, bản đồ, cự ly; Phương hướng, chòm sao, địa bàn, hải bàn, hoạ đồ; Đọc và tóm lược sách, kể lại và nhận xét…III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC.

Ngoài chương trình thăng tiến chung cho Đoàn sinh, còn có các chương trình huấn luyện khác cũng có thể được coi là chương trình thăng tiến:

1- Đối với Đoàn sinh:

Đối với một số Đoàn sinh ưu tuyển còn có một chương trình huấn luyện khác nữa thường được gọi là chương trình huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng, nhằm đào tạo các em thành những Đội Trưởng gương mẫu và giúp các em làm Tông Đồ cho các bạn cùng trang lứa với mình, ở trong Đội của mình.

2- Đối với Dự Trưởng:

Với các Đoàn sinh đã qua Ngành Nghĩa, đa số các em vẫn còn được tiếp tục huấn luyện để trở thành những Dự Trưởng (tức Huynh Trưởng Dự Bị) để giúp các Huynh Trưởng trong việc điều hành Đội hoặc Chi Đoàn, đồng thời cũng là để thực tập công tác của một Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng.

3- Đối với các Huynh Trưởng:

Các Huynh Trưởng vẫn phải trải qua các Sa mạc huấn luyện để có thể  được tuyên hứa, công nhận hoặc thăng cấp. Các Sa mạc huấn luyện này dù cho với hình thức nào thì vẫn theo một chương trình Thăng Tiến, đó là chúng ta chưa kể đến các đợt Thường Huấn dành cho các Trưởng.

* Tóm lại : Chương trình Thăng Tiến thật sự rất cần thiết cho Đoàn Sinh, giúp các em lớn lên và trưởng thành đến tầm vóc mà Đức Kytô kêu gọi: ‘Các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng Hoàn Hảo’ (Mt 5.48) nhất là trong thời buổi các giá trị bị đảo lộn như hiện nay.

Cũng một cách cư xử

Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một cách chóng mặt clip quay lại cảnh nóng của một đôi nam nữ. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh khỏa thân và quan hệ tình cảm thân mật của đôi nam nữ đã gây sốc và thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.
Vậy điều gì đẩy bạn ấy chọn con đường tự tử: người bạn nam, gia đình hay xã hội. Có lẽ câu trả lời là cả 3, nếu như vậy thì phần xã hội có cả trách nhiệm của chúng ta trong đó.

Sau bài báo, bản thân cảm thấy đau xót lắm, hôm nay đi Lễ nghe đoạn Tin Mừng :


1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?4 Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh?5 Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.


Diễn nguyện Giáng Sinh: Chúa đến xây dựng hòa bình

Diễn nguyện Giáng Sinh: Đón nhận và phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân

Một số bài hát sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể

Một số bài hát chính thức và bài hát sinh hoạt có nốt nhạc trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Hình ảnh có tính chất minh họa
THIẾU NHI TÂN HÀNH CA

ẤU NHI CA

ẤU NHI CA 2

ĐOÀN CA (Thiếu Nhi Ca)

THIẾU NHI CA

NGHĨA SĨ CA


KINH HUYNH TRƯỞNG

KINH ĐỘI TRƯỞNG

LỜI NGUYỆN TÔNG ĐỒ

GỌI LỬA THIÊNG

CHÀO LỬA THIÊNG

MANG LỬA VỀ TIM

CA KHÚC TỪ LY (CA TẠM BIỆT)

KINH DÂNG NGÀY

KINH TỐI (KINH DÂNG ĐÊM)

KINH TRƯỚC BỮA ĂN

KINH SAU BỮA ĂN

ĐỜI HUYNH TRƯỞNG

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA

VƯƠN LÊN

KHẨU HIỆU THIẾU NHI

LÊN ĐƯỜNG

LỜI HỨA THIẾU NHI

EM HÁT

TA LÊN THIÊN CUNG

BÉ MUỐN LÊN THIÊN ĐÀNG

MÂY HỒNG

MANNA CHO EM

HÁI BÔNG HỒNG

EM MƠ

HAI BÀN TAY NÂNG

ĐI THEO CỘT MÂY

PHƯỢNG HOÀNG VỀ NÚI

QUA BIỂN ĐỎ

LƯU ĐÀY SA MẠC

CHIM CON

ANH EM TA VỀ
Một số bài hát sinh hoạt, cầu nguyện


BÀI HÁT SINH HOẠT:
ĐỨC KITÔ CỨU THẾ
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mọi ngày. Đức Kitô mai sau tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia Alleluia bài ca Cứu Thế…
Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai chịu nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia Alleluia khắp trong nhân loại.

NỐI MÃI VÒNG TAY
Đường về nhà Cha ta bước bên nhau, cùng niềm hăng say thao thức tông đồ. Lòng tràn tin yêu hòa vang câu hát, nối mãi vòng tay loan Tin Mừng muôn nơi.
Nguyện trở nên men nên muối cho đời, lửa hồng trong tim sửi ấm bao người. Hành trình yêu thương niềm tin thắp sáng, nối mãi vòng tay hiệp nhất muôn người.
Nối mãi, nối mãi vòng tay Giêsu. Nối mãi, nối mãi vòng tay Giáo Hội. Nối mãi, nối mãi vòng tay chúng mình. Nối mãi, nối mãi vòng tay yêu thương.

NỐI MẠNG VỚI TRỜI – VỚI ĐỜI
Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với trời. Hãy gõ lên bàn phím thấy Chúa đang cười tươi. Hãy gõ lên bàn phím để nối mạng với đời. Sẽ thấy ra tình yêu đang vẫy chào niềm vui.
Có những nỗi khát khao, có những nỗi đớn đau, có những nỗi lắng lo chia san với con người.
Có tiếng khóc xót xa, có tiếng nói thiết tha, có tiếng hát khẽ ru đưa nhau đến an hòa.
Có chút ánh sáng soi, có chút muối mến yêu, có chút bánh đến trao cho vơi bớt kiếp nghèo.

NỐI VÒNG TAY
Đây tay tôi nối liền tay anh. Đây tay anh nối liền tay chị. Tay chúng mình ngàn bàn tay, vạn bàn tay, triệu bàn tay giơ cao ú ù. Đây tay tôi tay anh nối liền. Đây tay chị tay anh tay tôi. Tay chúng mình nối lớn, mình nối rộng vòng tay, cho yêu thương khắp trên địa cầu ở trong một vòng tay.

NỔI LỬA LÊN NỐI VÒNG TAY LỚN
Ù ù u, ú ù ù u… Ù ù u, ú ù ù u…
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên xua tan đêm đen, nổi lửa lên xua tan ngăn cách. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nối anh em xa xôi lại gần, nối anh em yêu thương đầy tràn.
Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên nối vòng tay lớn. Nổi lửa lên xua tan ngại ngần, nổi lửa lên cho tim hơi ấm. Nổi lửa lên nối liền con tim, nổi lửa lên nối lòng yêu tim. Nối thêm xa yêu thương đồng loại, nối con tim ai đang lạc loài.

CHÀO LỬA THIÊNG
Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ. Cầm tay nhau quay vòng quanh lửa mới. Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng, đây đoàn ta, chung lời ca bên lửa bập bùng. Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, nhạc trầm trầm hoà ca chơi vơi, lửa rực sáng chiếu đêm âm u anh em ơi, ta cùng nhau lên tiếng ca rằng (vỗ tay 3 cái). Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối. Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẽo. Lửa thiêng muôn đời, ta cùng vui đem lửa thiêng soi lòng mọi người. Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.

MANG LỬA VỀ TIM
Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa thiêng còn cháy âm thầm ngàn đời. Biệt ly muôn phương ta nguyện đem Lửa Thiêng rải rắc khắp chốn. Mong mai sau ngọn Lửa Thiêng cháy lên đốt lòng mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI GIÊSU
Khi hừng đông đến em cầu nguyện với Giêsu. Khi trời chưa nắng em cầu nguyện với Giêsu. Khi hoàng hôn xuống em quỳ gối dưới chân Ngài. Em trình bày mọi suy nghĩ ngày hôm nay. Dâng cho Ngài mọi cố gắng ngày hôm nay.

KINH DÂNG NGÀY
            Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con. Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm.

KINH TỐI
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chút  lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

KINH TRƯỚC KHI ĂN
            Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc cho chúng con dùng nên, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này.

KINH SAU KHI ĂN
Đội ơn Chúa đời đời mạch sống, đã nuôi chúng con hồn xác hôm nay. Nguyện danh Chúa đời đời cả sáng, xuống cho mọi loài ơn lộc no đầy.

LẠY CHÚA CON LÊN ĐƯỜNG
            Lạy Chúa con lên đường, chia tay mỗi người một phương tâm hồn vấn vương với bao nguyện ước. Lạy Chúa, con về thôi. Ra đi luyến nhớ từ đây, nhưng tình yêu Chúa vẫn luôn tràn đầy.
            Ngàn ánh mắt sáng ngời, nụ cười tô thắm trên môi. Đoàn chiến sĩ lên đường, đem yêu thương gieo khắp muôn phương. Gieo rắc niềm tin, chiếu soi gian trần mê đắm. Để nước Chúa trị đến, tràn lan bao tình thương mến. La la la…
CẦU NGUYỆN:
SÁM HỐI 3
1.      Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống tự hào với những công lao ngày qua ngày vượt bao cám dỗ cheo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến…
2.      Con nhận ra: khi con tự thấy con sống thật là rất tốt không chê vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã nặng lòng xét đoàn chi li về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi còn đâu rạng rỡ…
Kết: Con xin hối hận xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.

CHÚA KHÔNG LẦM
1.      Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù Lời Ngài con không giữ tròn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: rằng thân con bởi tro bụi và được cưu mang trong tội lỗi.
2.      Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: còn mang thân thể nặng nề là còn luôn mê mải trần thế.
3.      Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời dạt trôi như cánh bèo. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán.
4.      Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên, dù rằng đời con bao thấp hèn. Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa: nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh.
ĐK: Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năng thống hối là Ngài lại thứ tha.
BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI
1.      Bỏ Ngài con biết theo ai. Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai. Bên đời kia tương lai khuất mờ. Bước đi không Ngài, đời con buồn tênh.
2.      Ngàn đời con vẫn tin luôn, Ngài trung tín rất mực từ nhân. Nào đâu Ngài nỡ quên con, hằng đưa lối dẫn theo đường ngay. Lạy Ngài dạy bảo con đi, giữ gìn con trong chân lý Ngài. Bước đi bên Ngài đời con bình an.
ĐK: Bỏ Ngài con đi với ai. Vì Ngài có Lời ban Sự Sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai. Đường xa lắc tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ngài con đi với ai.

LỜI THIÊNG
1.      Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi biết đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.
2.      Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay vẫn là như giấc mơ chưa tròn.tình Ngài như vẫn còn theo bước con đêm ngày. Một hôm con bỗng chợt nghe tiếng Chúa kêu mời để sống trăm năm cho riêng tình Ngài.
ĐK: Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài, Chúa dắt con đi sợ gì nhựng nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không ngơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe Lời Chúa ru trong hồn.PHÓ THÁC
1.      Chúa ơi! Hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin dâng Người.
2.      Những nỗi mừng vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng với tháng năm chóng qua. Vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã mến yêu thế trần. Thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người.
3.      Chúa ơi! Từ nay con sẽ mãi yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi! Dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con.
ĐK: Chúa ơi! Con tuy mọn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần. Tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa (ơ). Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.