TRÒ CHƠI TÌM KHO BÁU CHÚA NHẬT tháng 11 Chủ đề : “Tìm lại các linh hồn”

TRÒ CHƠI TÌM KHO BÁU CHÚA NHẬT
Chủ đề : “Tìm lại các linh hồn”

       I.            CHUẨN BỊ :
·        Đồ hóa trang thành một bà lão.
·        Đồ hóa trang thành một anh làm tại bưu điện.
·        Một ngôi sao dán trên trán một người làm cô bé.
·        4 sợi dây dù dài 4-5m (có thể nối dây)
·        4 mật thư khởi hành.
·        Kho báu được dấu đi…
·        Một mật thư kết trong kho báu.
·        Các bạn chia thành 3 hoặc 4 đội.   II.            CỐT TRUYỆN :
            Có một bà lão là thư ký của Thánh Phêrô, ông Phêrô nhận được lá thư là có một số linh hồn đang lưu lạc nên nhờ bà thư ký đi tìm về. Bà thư ký vì tuổi già sức yếu lại không thấy rõ nên nhờ các bạn tìm giúp. Trên đường đi họ gặp ông bưu điện giao nhận hy sinh, bắt họ phải hy sinh mới được cứu các linh hồn. Vậy là mọi người phải hy sinh cột dây dù dính tròn ngang hông nhau theo đội. Sau đó họ được đi tìm các linh hồn và trao cho “cô bé”

III.            KHỞI HÀNH :
·        Nhân vật : Bà lão (hóa trang thành bà lão già chống gậy lãng tai)
·        Đóng vai bà lão:
·        Diễn tiến :
            Bà lão xuất hiện – lời thoại chính “Ong Phêrô có nhận được lá thư của các linh hồn ở trần gian muốn lên Thiên Đàng, nhờ bà kiếm mà bà yếu rồi nhờ các cháu giúp. Trong thơ có viết là các linh hồn bị nhốt trong bao thư nhỏ, mà bao thư bị bỏ trong cái bao to, cái bao to bị dấu mất tiêu. Các cháu giúp giùm”
            Gặp các đại diện các đội và trao mỗi Đội một phong bì thư với nội dung mật thư : MẤY ANH CHỊ HÃY HY SINH THEO TỪNG ĐỘI MÀ CỨU LINH HỒN CHÚNG EM VỚI CHÚNG EM KHỔ QUÁ NHỚ TÌM NGÔI SAOÑ: Mt 5,39

MẤY                                                ANH
CHỊ                                                  HÃY
HY                                                   SINH
THEO                                            TỪNG
ĐỘI                                                    MÀ
CỨU                                                LINH
HỒN                                           CHÚNG
EM                                                     VỚI
CHÚNG                                             EM
KHỔ                                                QUÁ
NHỚ                                                  TÌM
NGÔI                                                SAO

 
  IV.            KHO BÁU :


·        Nhân vật : Anh bưu điện (Hóa trang thành anh làm tại bưu điện)
·        Đóng vai anh làm bưu điện :
·        Trò chơi : Cột mỗi đội thành một hình đưa lưng vào nhau, dây dù cột ngang hông. Sau đó cho các đội đi kiếm kho báu vòng vòng.
·        Lời thoại : Ta là chuyên nhận những hy sinh của người trần vào gửi cho các linh hồn, nơi đây có rất nhiều linh hồn cần các ngươi giúp, các ngươi muốn tìm họ thì phải chịu hy sinh. Các ngươi có chấp nhận không? Các ngươi hãy cột dây … mới được tìm họ.
·        Mật thư : CÁM ƠN BẠN ĐÃ GIẢI THOÁT CHÚNG TÔI, XIN TRAO CHO NGƯỜI BẠN MANG NGÔI SAO
Ñ: Mt 7,27
CÁM
ƠN
ĐÃ
CHÚNG
BẠN
GIẢI
TÔI
CHO
THOÁT
XIN
NGƯỜI
MANG
TRAO
BẠN
NGÔI
SAO


Share on Google Plus

0 nhận xét: