Tâm sự của Cha Mẹ

Nhân ngày của Mẹ 11.05.2014 - tặng các bạn

TÂM SỰ CỦA CHA MẸDiễn tu phục lễ Chúa Chiên Lành - 2013

Bài học quét lá
Câu chuyện về 4 ngọn nến


Cha hát Hallelia tặng cô dâu chú rể trong Lễ Cưới

Ngắm 14 chặng đàng Thánh GiáNơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.
Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.
1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.


Thống kê nhỏ về "Ta cầu nguyện với Chúa về điều gì trong ngày"

Cầu nguyện là gì ? tổng quát việc cầu nguyện