Hiển thị các bài đăng có nhãn Trò chơi. Hiển thị tất cả bài đăng

CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG Chủ đề : “Xây dựng niềm tin (Kitô Giáo)”


CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG Chủ đề : “Xây dựng niềm tin (Kitô Giáo)”

(Theo trò chơi Kinh Thánh của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể)
I) Truyền Yêu:
1. Chuẩn bị :
· Mỗi thành viên 1 cây tăm tre, mỗi đội 1 cọng thun
2. Trò chơi :
· Mỗi bạn được phát 1 cây tăm và ngậm lên miệng, ban tổ chức sẽ trao cho người đầu tiên 1 cọng thun máng vào tăm, sau hiệu còi xuất phát, cọng thun sẽ được truyền từng người cho đến người cuối hàng và không được dùng tay. Ngay khi người cuối hàng có được cọng thun phải cầm thun chạy lên trao cho Trưởng. Đội nào làm rơi thun giữa chừng phải thực hiện lại từ đầu.